Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene Leveringsvoorwaarden Internetbestellingen en Privacyverklaring (AVG)

Joannusmolen B.V. – Batist VOF

Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling via internet aanvaardt de u als koper deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel uit zullen maken van de koopovereenkomst tussen koper en leverancier. Iedere order wordt door de leverancier beschouwd als een separate koopovereenkomst.

Bestellingen

Bestellingen kunnen alleen via de webwinkel worden opgegeven. Na het opgeven van de bestelling ontvangt u een factuur. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Leverancier is te allen tijde gerechtigd een bestelling te weigeren als de bestelling irreëel is en/of er het vermoeden van misbruik bestaat.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Betaling

Betalingen dienen vooraf te geschieden. Bij het plaatsen van de bestelling heeft u de keuze uit:
• Online met iDEAL (Nederland) of Mister Cash (België)
• Online via Paypal
• Online via Mastercard of Visa
Pas na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en worden de goederen verzonden.

Levering & bezorging

Bestellingen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden, mits voorradig. Normaal gesproken worden bestellingen elke werkdag verstuurd. Indien een levering langer dan 5 werkdagen gaat duren, wordt de koper hiervan in kennis gesteld. De producten worden in een deugdelijke verpakking via Post NL geleverd.

De bezorging vindt plaats van maandag tot en met zaterdag. Bij afwezigheid van de koper op het aflevertijdstip zal Post NL een mededeling achterlaten waarop vermeld staat wanneer de bestelling opnieuw zal worden aangeboden. Bij herhaalde afwezigheid van de koper is de bestelling daarna nog binnen de door Post NL aangegeven periode af te halen op een aangegeven locatie. Niet afgehaalde bestellingen zullen na de aangegeven periode door Post NL geretourneerd worden naar de afzender.

Het is mogelijk een afwijkend bezorgadres op te geven op het bestelformulier, bijvoorbeeld op het werk of bij de buren. De verzending binnen Nederland is gratis bij bestellingen vanaf € 35,00 (daaronder rekenen we € 4,95).
Aan onze Belgische en Duitse klanten vragen wij een bijdrage aan de verzendkosten: € 100,00 en hoger : GRATIS! Bestellingen tot € 35,00 : € 9,95, € 35 – 50,00 : € 6,95, € 50 – 100,00 : € 4,95.

Wanneer het pakket meer dan 30 kilogram weegt kunnen de extra verzendkosten doorberekend worden aan de klant.

Retourneren van artikelen en/of bestellingen

De koper is gerechtigd de ontvangen producten, mits ongebruikt, ongeopend, onbeschadigd en voorzien van hun originele verpakking, binnen 14 dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan leverancier te retourneren. De koper dient in dit geval altijd eerst contact op te nemen met de leverancier over de te volgen procedure. Beschadigde retourzendingen kunnen niet worden geaccepteerd. De kosten en het risico van retourzending zijn voor rekening van de koper. Leverancier zal, nadat de producten zijn geretourneerd en in goede staat zijn ontvangen, het door koper daarvoor betaalde bedrag binnen 2 weken terugbetalen. De kosten voor het retour zenden worden echter niet vergoed. Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken aan geleverde producten die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag of behandeling door koper.

Reclamatie/aansprakelijkheid

In geval van schade aan de ontvangen producten, dient de koper dit onmiddellijk na ontvangst aan de leverancier te melden, maar beslist binnen 2 dagen. De leverancier bepaalt of de producten geretourneerd moeten worden door koper. Indien op tijd is gereclameerd en de koper de producten (in overleg met leverancier) heeft geretourneerd, zal leverancier voor gratis herlevering zorgdragen of het door koper betaalde bedrag vergoeden.

Op internetbestellingen is de Wet kopen op afstand van toepassing.
Leverancier heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de internetsite te wijzigen.

Joannusmolen B.V. staat ingeschreven onder nr. 10028030 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Joannusmolen B.V. besteedt de orders die via de webshop geplaatst worden uit aan Batist V.O.F. Ingeschreven onder nr. 61673242 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel – BTW nummer NL854440392B01.

Privacy verklaring (AVG)

Joannusmolen B.V. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
• Klanten
• Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

Waarom Joannusmolen B.V. uw gegevens verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt Joannusmolen B.V. uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Het versturen van nieuwsbrieven gebeurt alleen wanneer hier expliciet goedkeuring voor is gegeven.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Joannusmolen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of, indien van toepassing, als er een juridische bewaarplicht op geldt. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website, cookies en verzamelen van bezoekersgegevens

Op de website van Joannusmolen B.V. maken wij gebruik van Cookies.  Dit zijn functionele cookies die de web ervaring prettiger maken en de site beter te laten werken. Daarnaast maken op www.biobim.com gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Biobim.com bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De bezoekersgegevens kunnen voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Joannusmolen B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Joannusmolen B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via www.biobim.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar shop@biobim.com. Joannusmolen B.V. zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligde website via SSL Certificaat

Joannusmolen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Joannusmolen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact info@biobim.com Overige Contactgegevens zijn te vinden op onze website.

Laatst aangepast: 29 november 2021